Kiedy i jak mogę usunąć swoje dane osobowe z „COMBROS” Orzechowscy Spółka Jawna?

Aby usunąć swoje dane osobowe w „COMBROS” Orzechowscy Spółka jawna upewnij się czy spełniasz poniższe warunki:

 • masz rozwiązaną / zakończoną umowę z „COMBROS” Orzechowscy Spółka jawna

 • zdałeś wszystkie przedmioty najmu wraz z wyposażeniem

 • nie prowadzisz rozmów na temat nowej oferty lub w innym charakterze współpracy

 • masz zerowe saldo przez ostatnie 5 lat fiskalnych w „COMBROS” Orzechowscy Spółka jawna.

Jeżeli rozwiązałeś / zakończyłeś umowę i spełniasz powyższe warunki napisz do nas pod adres inspektorod@combros.pl lub na jeden z formularzy „wycofania zgody” lub „usunięciu danych osobowych a usuniemy Twoje dane.

Pamiętaj, że jesteśmy zobligowani do przetwarzania (w tym przypadku do przechowywania) danych transakcyjnych przez okres 5 lat fiskalnych, nawet w przypadku rozwiązania umowy. Nieodłącznymi elementami danych transakcyjnych są dokumenty współpracy takie jak umowa najmu, oferta najmu, dokumenty księgowe itp. Wymóg ten wynika z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333 ze zm.):

Art. 74.

 1. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu.

 2. Pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres:

  1) księgi rachunkowe – 5 lat;

  (…)

  8) pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia wynika z ustawy – 5 lat.

 3. Okresy przechowywania ustalone w ust. 2 oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

 

 

pdf_ico Wniosek o usunięcie danych osobowych – plik pdf

doc_ico Wniosek o usunięcie danych osobowych – plik doc

 

pdf_ico Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych – plik pdf

doc_ico Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych- plik doc